..

 

De doelstelling van DSHC is het ondersteunen van arme gezinnen in Câmpina en omgeving in Roemenië. Tweemaal per jaar reizen wij naar Câmpina om een helpende hand te bieden.

 

 

De hulp aan Câmpina is in 1990 gestart.

Om deze een structureel karakter te geven is hiertoe in 1995 de Diaconale Stichting Hulp Câmpina (DSHC) opgericht.

DIACONALE STICHTING HULP CÂMPINA (Societatea Diaconală “Ajutor Câmpina”, România)

 

Hulptransport mei 2019

Van 4 t/m 9 mei zijn we weer afgereisd naar Câmpina. Met de door Bochane ter beschikking gestelde Renault bus hebben we weer veel dozen met kleding, vitamines en medicijnen (paracetamol), enkele rollators en rolstoelen bij de hulpbehoevenden gebracht. Ter plekke zijn voedselpakketten ingekocht en verspreid. De chauffeurs ditmaal waren Addy van Eck en Rob Hortensius. Verderop deze site staat het volledige reisverhaal.

 

Geeft u ons ook steuntje in de rug?

IBAN NUMMER:

NL89INGB0007234327