De doelstelling van DSHC is het ondersteunen van arme gezinnen in Câmpina en omgeving in Roemenië. Tweemaal per jaar reizen wij naar Câmpina om een helpende hand te bieden.

 

 

De hulp aan Câmpina is in 1990 gestart.

Om deze een structureel karakter te geven is hiertoe in 1995 de Diaconale Stichting Hulp Câmpina (DSHC) opgericht.

DIACONALE STICHTING HULP CÂMPINA (Societatea Diaconală “Ajutor Câmpina”, România)

 

Najaarsreis 2017 naar Câmpina

Eind september zijn Addy van Eck en Kees van Doorn afgereisd naar Roemenië. Met de door Bochane wederom ter beschikking gestelde transportbus zijn dozen met kleding voor de sponsorgezinnen, medicijnen en vitamines, rollators en nog wat andere spullen meegenomen. De voedselpakketten zijn ter plekke in Campina ingekocht bij de groothandel. Voor een uitgebreid reisverslag, kijk verderop onder hoofdstuk ' Reisverhaal '.

 

Namens de DSHC, Wim van Zanten (voorzitter)

 

Geeft u ons ook steuntje in de rug?

IBAN NUMMER:

NL89INGB0007234327