..

 

Financiën

BATEN EN LASTEN 2018

         €

8.387

1.043

3.742

2.250

150

528

1.125

 

 

17.225

 

        €

6.857

2.810

290

         905

0

  6.363

 

 

 

   17.225

 

        €

8.104

1.427

3.322

2.120

129

260

1.115

 

 

16.477

9.548

4.829

850

2.500

 

 

17.727

52

675

17.000

 

 

 

17.727

        €

6.970

4.010

1.573

103

 820

3.001

 

 

 

16.477

INKOMSTEN 2018

Bijdragen voor pakketten

Donaties en giften

Bijdragen Kerken

Diverse acties

Ink. diaconaal project

Saldo

BALANS 2018

(debet)

 

Kasgeld

Betaalrekening

Spaarrekening

 

 

 

BALANS 2017

(debet)

 

Kasgeld

Betaalrekening

Spaarrekening

 

 

 

INKOMSTEN 2017

Bijdragen voor pakketten

Donaties en giften

Bijdragen Kerken

Ink. diaconaal project

Diverse acties

Saldo

BALANS 2018

(credit)

 

Algemene reserve

Bestemmingsreserve diaconaal project

Bestemmingsreserve huur opslagruimte Câmpina

 

 

 

UITGAVEN 2018

Kosten pakketten

Incidentele hulp gezinnen

Vervoer/Overnachtingen

Extra transporten/Kleding/hulpm.

Bankkosten

Administratie en overig

Uitgaven diaconaal project

 

 

 

BALANS 2017

(credit)

 

Algemene reserve

Bestemmingsres. diaconaal project

Bestemmingsres. pakketten en huur opslag

Bestemmingsreserve voor extra transport

 

UITGAVEN 2017

Kosten pakketten

Incidentele hulp gezinnen

Vervoer/Overnachtingen

Extra transporten/Kleding/Hulpm.

Bankkosten

Administrie en overig

Uitgaven diaconaal project

 

 

BATEN EN LASTEN 2017

40

953

10.420

 

 

11.413

7.410

3.703

300

 

 

11.413

Geeft u ons ook steuntje in de rug?

IBAN NUMMER:

NL89INGB0007234327