..

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring legt de diaconale stichting “Hulp Câmpina”, gevestigd in Amerongen met kvk-nummer 41187469 (hierna DSHC) uit welke persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens de DSHC verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

 

Algemeen:

De DSHC respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.hulpcampina.nl, haar Nederlandse donateurs, haar gedoneerde personen in Roemenië en andere relaties.

 

Persoonlijke gegevens die aan de DSHC worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van de DSHC te maken hebben. De gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. De DSHC houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Het beheer van de gegevens wordt uitgevoerd door de secretaris en/of penningmeester van de DSHC.

 

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van de DSHC of wanneer men anderszins contact heeft met de DSHC, bijvoorbeeld via e-mail of reguliere post, legt de DSHC de verstrekte gegevens vast.

De DSHC bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens, die door de donateurs zijn opgegeven en van belang zijn voor de communicatie. Dat betreft de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit naar het oordeel van de DSHC naar de aard van het contact noodzakelijk is, maar een donateur kan op elk tijdstip verzoeken het contact te beëindigen en zijn gegevens te vernietigen.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Om onze financiële en materiële hulpverlening in Roemenië goed te kunnen uitvoeren, moet het bestuur van DSHC bij de Roemeense personen/gezinnen informatie inwinnen over gezondheid (medische informatie), inkomen, uitkering, kleding- en schoenmaat e.d. Ook vraagt zij toestemming om een foto van de persoon/het gezin aan de Nederlandse sponsor te tonen.  Alle gesponsorde volwassen personen in Roemenië geven schriftelijk toestemming om deze gegevens te mogen verzamelen. Alleen de secretaris van DSHC mag deze gegevens opslaan en verwerken.

 

 

Aldus opgesteld op 17 oktober 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Geeft u ons ook steuntje in de rug?

IBAN NUMMER:

NL89INGB0007234327