..

 

Reisverslag Câmpina mei 2019.

 

Op 4 mei om 03.30 (!) ben ik met  Addy van Eck, vertrokken naar Câmpina, in Roemenië.

Een echte survival. Na de diverse pitstops 😊  de eerste dag overnachten voorbij Boedapest, de volgende dag weer vroeg uit de veren om de reis te vervolgen naar Câmpina. Beide dagen was het weer niet om over naar huis te schrijven: veel regen en zelfs sneeuw in Hongarije, en dat in mei.

 

Aankomst in Câmpina  zondag  17.00 uur en even bellen naar Elst om onze aankomst aldaar te melden aan het thuisfront.

Daarna naar onze contactpersoon om mee te eten en de activiteiten voor maandag door te nemen.

De door Bochane beschikbaar gestelde Renault Masterbus moet worden omgepakt om de ingezamelde kledingdozen en voedselpakketten op volgorde van de route te leggen. Addy deed met Bogdan (zijn tolk) het ‘buitengebeuren’ en ik met onze contactpersoon het centrum van de stad.

 

We hebben de voedselpakketten en kledingdozen persoonlijk overhandigd bij onze adressen en de situatie daar bepraat en evt. nog wat financiële steun gegeven.

Je weet niet wat je meemaakt als je hun leefomstandigheden ziet, de  flat(s) waarin ze wonen, niet om aan te zien. Klein, verwaarloosd , afbraak-flats. Stammend nog uit het communistische verleden. Niet te beschrijven, je moet het eerst zelf gezien hebben.

Ook de ‘vrijstaande’ woningen zijn echt niet om over naar huis te schrijven. Je wordt er depri van. Geen gas en soms geen elektriciteit. Per saldo is er weinig veranderd sinds de vorige reis.

 

Onze ‘boodschappen’ , geleverd door onze pakketleveraars,  werden met grote blijdschap in ontvangst genomen.

Veel Elstenaren en Amerongers zijn al pakketleveraar. Wilt U ook meedoen ?? 

We hebben nog plaats voor nieuwe leveranciers en nog wel wat adressen op de plank liggen !!

 

Woensdag in alle vroegte wederom om 03.00 uur vertrokken voor de thuisreis, waarna we donderdag 9 mei om 17.00 uur weer in Elst zijn geland . Totaal afgelegde km 4407. Het aantal gesponsorde kilometers door onze hoofdsponsor is daarmee opgelopen tot 246.902 km.

 

Alle pakketleveraars, donateurs, sponsors en vrijwilligers, die deze reis mogelijk hebben gemaakt, bedankt !

 

Missie geslaagd !!

 

Rob Hortensius en Addy van Eck.

 

Reis mei 2016

 

Een nieuw gezin dat door de bijdragen van onze sponsoren (in geld en in goederen) geholpen kan worden om de gevolgen van armoede wat te verzachten.

 

Reis mei 2016

 

Ook de kippen van ons nieuwe gezin kijken met belangstelling naar de bezoekers uit Amerongen en Maurik.

 

Reisverslag Câmpina september 2018.

 

Op zaterdag 29 september vertrokken Addy van Eck en Wim van Zanten om 4 uur ´s nachts vanuit Elst naar Câmpina in Roemenië met de gesponsorde masterbus van Garagebedrijf Bochane vol hulpgoederen. Bij Keulen was de snelweg naar de stad afgesloten en moesten we 53 km omrijden, omdat Erdogan, de Turkse president, die dag Keulen kwam bezoeken.

 

Maandagochtend stonden alle voedselpakketten klaar bij de groothandel. Die waren eerder door de familie van onze contactpersoon Ovidiu en hun vrienden volgeladen. We laadden de kledingdozen uit in de opslag en de eerste vracht aan dozen en pakketten werd ingeladen in de bus en de grote auto van Ovidiu.  Addy reed door de buitengebieden en Wim door de stad. Ovidiu kon namelijk door omstandigheden zèlf zijn auto niet besturen.

Toen we op het adres van een alleenwonende oudere dame het pakket wilden bezorgen, was daar haar broer, die vertelde, dat ze juist de afgelopen nacht was overleden. Hij vroeg, of de pakketten gebruikt mochten worden voor de genodigden bij de begrafenis. Vorige week is in Breaza ook een dame  van onze lijst overleden.

 

Om u een idee te geven, wat voor mensen wij bezoeken, neem ik twee voorbeelden (terwijl ik er tientallen soortgelijke kan beschrijven):

- 1e: Moeder, 62 j., mentaal beperkt. Dochter, 34 j. is doof en mensenschuw. Zoon, 37 j.  verlamd door insuline-injecties en valt vaak flauw t.g.v. diabetes. Ook hij is mensenschuw en wil altijd binnenshuis blijven. Beide kinderen zijn verstandelijk gehandicapt.

- 2e: Oma, 82 j., met darmkanker, loopt niet meer, kreeg rolstoel van ons.  Heeft behandeling die voor de helft door de overheid wordt vergoed. Alleenstaande dochter, 33 j., is werkloos. Kleinzoon met spierdystrofie, is verlamd, krijgt geen uitkering, wel € 25 p/mnd kindertoeslag. Dieetkosten € 22 p/mnd, is zwaar en moeilijk te tillen, krijgt nu les van leraar aan huis. Hij moet a.s. woensdag (3 okt.) voor medisch onderzoek naar Boekarest.

 

Het weeshuis van zr. Eugenia verlenen wij  financiële ondersteuning en daar leveren we extra veel  voedselpakketten en kinderkledingdozen af. Momenteel zijn er 13 wezen opgenomen.

 

Dinsdag waren wij vroeg in de middag klaar met de bezorging en hadden we een gesprek met Paolo, de bestuurder van het opvanghuis voor kinderen. Hij wordt door onze stichting halfjaarlijks financieel ondersteund. Hij heeft momenteel 70 kinderen en 4 leraren in het  tehuis, maar door terugval van het aantal sponsors en vrijwilligers verwacht hij te moeten inkrimpen. Hij is druk bezig om een plaats gecreëerd te krijgen, waar jongeren die op straat leven, onderdak krijgen in een tehuis onder begeleiding van enkele ouderen. Dat zijn vooral Roma-jongeren, maar ook weeskinderen. De regering heeft geen plannen om Roma-jongeren te helpen en ziet het liefst, dat de zigeuners het land verlaten en uitzwerven over Europa. Paolo wil deze jongeren een veilige woonplek geven, net buiten de stad, waar vruchtbomen en groentetuinen in de zelfvoorziening zullen bijdragen. We wensen hem van harte succes met deze ambitieuze plannen.

 

Donderdag aan het eind van de middag kwamen we weer thuis. In totaal hebben we 4.474 km afgelegd, waardoor het aantal gesponsorde kilometers door onze hoofdsponsor Garagebedrijf Bochane is opgelopen tot 242.495 km.

 

Alle sponsors en donateurs danken we hartelijk voor het mogelijk maken van de reis en de hulpverlening.

 

 

 

 

Addy van Eck en Wim van Zanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REISVERHALEN/ UITGEVOERDE ACTIVITEITEN

Geeft u ons ook steuntje in de rug?

IBAN NUMMER:

NL89INGB0007234327